طول عمر حضرت

طول عمر امام زمان در مقایسه با عمر افراد در طول تاریخ با یک مطالعه در تاریخ به نتیجه میرسیم که افراد زیادی در طول تاریخ بیش از هزار سال زنده بوده اند و در زمین زیسته اند. پس خداشناسی و شناخت درست قدرت خدا بر ما معلوم می کند که اگر خدا بخواهد حضرت خضر که بسیار مسن تر از حضرت مهدی هستند، هنوز زنده اند از روی فیلم زیر یک جستجو در کل کتاب های تاریخی و روایی شیعه را ببینید.

http://www.youtube.com/v/HQzgUQGF1P8&hl=en&fs=1

/ 1 نظر / 73 بازدید