امام مهدي عج 19

به نام خدا
السلام عليك يا بقيه الله علي الارضه
دعاي زياد براي تعجيل در ظهور امام زمان خود بخوانيد تا ايمان خود را به آن حضرت در عمل نيز ثابت كنيد. و اگر طبق احاديث كسي امام زمان خود را نشناسد و از دنيا برود بر ايمان عصر جاهليت مرده است.
صابر طباطباي‍ی یزد‍ی

/ 0 نظر / 11 بازدید