تو یک قربانی هستی میدونستی؟

تا حالا به آدم ها نگاه کردی؟ هر کدوم دارند عمرش رو فدای راهی می کنند.

 بیا خودت رو برای یه کاری قربانی کن

 بیا خودت رو برای شوهرت عشقت قربانی کن

 بیا خودت رو برای یه راهی قربانی کن

: تو یک قربانی هستی

 چه بخوای چه نخوای

و بهترین راه اسلام و بهترین کس خداست و کسی که تو رو هدایت می کنه تا بهترین قربانی باشی امام زمانته

/ 0 نظر / 11 بازدید