به ظهور امام زمان خيلي بيانديشيد و اون رو بعيد و دور تلقي نكنيد

آخرين درس هايي كه گرفتم از عزيز ترين و آخرين اميدم 2 تا درس بزرگ فهميدم. كه 1- ظهور 2- بت نپرستيم.
به ظهور امام زمان خيلي بيانديشيد و اون رو بعيد و دور تلقي نكنيد. حرف و حديث هايي كه از اينطرف و اونطورف ميشنويد راجع به اينكه ظهور اون امام قائم نزديكه رو جدي بگيريد و بهش خيلي فكر كنيد. به نظرم به دو تا مطلب كه بايد فكر كنيم خيلي نزديكه يكي ظهوره و ديگري مرگ.
فكر به اين دو مطلب خباب حرف ها و درس ها براي آدمي كه بيانديشه و به اطرافش دقيق نگاه كنه و قرآن بخونه و دنبال نشانه و علامت باشه داره.
بت هم نسازيد واسه خودتون از هيچ آدمي واسه خدا بت و شريك نسازيد. و صفات خدايي رو در خداي خودتون جستجو كنيد و صفات امنساني خوب رو در بشري كه به عنوان دوست براي خودتون انتخاب ميكنيد.
منتظر نظر هاتون و تراوشات ذهنتون از بعد از خوندن اين مطلب هستم.

/ 0 نظر / 9 بازدید